O nama:

Udruženje je javno, dobrovoljno, nevladino, neprofitno i osnovano radi promovisanja i zaštite prava i interesa svojih članica, u prvom redu u oblasti uređivanja poslovanja transporta, skladištenja i trgovine naftom i naftnim derivatima na tržištu Crne Gore. Udruženje će djelovati u pravcu uklanjanja administrativnh barijera i unaprijeđenja odnosa sa organima lokalne i državane vlasti i afirmisanju visokih standarda i profesionalnosti svojih članica. 

  Ciljevi Udruženja su: 

  • da promoviše i zastupa profesionalne i ekonomske interesa članica Udruženja u privrednim djelatnostima trasnporta,  skladištenja i trgovine naftom i naftnim derivatima;
  • da radi na uklanjanju i pojednostavljivanju administrativnih barijera i procedura u dijelu dobijanja raznih saglasnosti, procedura, licenci, odobrenja i drugo, a koje mogu uticati na poslovanje članica Udruženja;
  • da promoviše preduzetništva i trgovine zasnovane  na slobodnoj konkurenciji;
  • da radi na promociji i poboljšanju poslovnih praksi članova Udruženja;
  • da inicira i učestvuje u radnim grupama u dijelu  donošenja novih ili dopunskih Zakonskih akata koji mogu uticati na poslovanje članica Udruženja;
  • da stalno radi na preispitivanju ciljeva Udruženja, a sve u cilju ostvarivanja interesa članstva i opšte društvenih interesa;
  • da Udruženje bude afirmativno, direktno i razumljivo u komunikaciji;
  • da bude prepoznatljiv akter u Crnoj Gori u sferama koje se tiču poslovanja i trgovine naftom i naftnim drivatima;
  • da radi na proširenju i dobijanju novog članstva;
  • da bude potencijalan partner ostalim udruženjima u izgradnji civilnog društva.

   Djelatnosti  Udruženja su:

   • da zauzima stavove o pitanjima koja su od interesa za članove Udruženjai da te stavove i interese zastupa ispred  svojih članova pred relevantnim državnim organima, drugim licima ili u javnosti;
   • da pruža usluge svojim članovima i eksternim licima kroz pružanje informacija i zakonodavnih promjena koje mogu uticati na budući rad njenih članica;
   • da učestvije i inicira neophodne zakonodavne promjene koje će uticati na stvaranje što boljeg poslovnog ambijenta u poslovanju njenihčlanica; 
   • da po potrebi članica radi na obezbjeđenju konsaltinga ili finansijske podrške u sferama gdje Udruženje smatra da je neophodno uraditi unaprijeđenje poslovanja njenih članica;
   • da održava dobre odnose sa državnim organima Crne Gore, kao i sa stranim udruženjima; 
   • da radi na ostvarivanju saradnje sa privrednim subjektima, vladinim i nevladinim sektorom na unaprijeđenju bezbjednosti, zaštite zdravlja i očuvanja životne sredine;
   • da prati regionalne i EU trendove u polju transporta, skladištenja i trgovine naftom i naftnim derivatima;
   • da inicira i učestvuje u regionalnoj i medjunarodnoj saradnji bliskih udruženja; 
   • da zastupa svoje članove u međunarodnim udruženjima i skupovima;
   • da ostvaruje bilateralnu, regionalnu i multilateralnu saradnju, u skladu sa propisima države Crne Gore i ovim Statutom;
   • da vrši nadzor nad aktivnostima članova u pogledu pridržavanja pravila časti, profesionalne savjesti i etičkih standarda, uz uzdizanje vrijednosti i dostojanstva profesionalnog rada i struke u svom radu i kroz aktivnosti udruženja;
   • da sprovodi i druge aktivnosti koje će imati značaj u boljem funkcionisanju i ekonomskim interesima svojih članica. 

   DRUŠTVENA ODGOVORNOST

   Sve članice Udruženja naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG ) pokazale veliku društvenu odgovornost tokom COVID 19 epidemije, a tri od njih donirale 27,000 €
    
   Kao društveno odgovorne kompanije sve članice UNKCG su preduzimale preventivne mjere zaštite svojih zaposlenih, poslovnih partnera i kupaca od širenja zaraze CORONA virusom (Covid-19). Cijeneći izuzetne napore koje je zdravstveni sistem Crne Gore ulagao u prevenciju širenja zaraze Corona virusom, kompanija Kalamper doo je donirala Nacionalnom koordinacionom tijelu za borbu protiv zaraznih bolesti iznos od 20,000€, kompanija Hifa Oil CG doo iznos od 5,000€ i kompanija Avio Petrol doo iznos od 2,000€.
    Ukupan broj zaposlenih radnika u 2018 (zbirno sve članice UNKCG)

    326

    Ukupne investicije u Crnoj Gori u 2018 / EUR (zbirno sve članice UNKCG)

    €  8,371,151.00

    Godisnji promet u poslovanju 2018 / EUR (zbirno sve članice UNKCG)

    €  81,022,646.00

    Godišnje plaćanje taksi i akciza državi u 2018 / EUR (zbirno sve članice UNKCG)

    €  9,584,034.00

    PRODATE KOLIČINE 2019

    UKUPNO

    UNKCG

    BMB 95 / litara

    3,885,476.00

    BMB 98 / litara

    578,751.00

    EURO
    DIZEL

    39,839,763.00

    AVIO


    -

    TNG


    2,415,880.00

    LOŽ ULJE


    249,471.00

    MAZUT


    76,140.00

    Članovi udruženja

    Udruženje naftnih kompanija Crne Gore, ili skraćeno UNKCG.

    The Association of Oil Companies of Montenegro, ili skraćeno AOCOM

    Adresa: Bracana Bracanovića 49, 81000 Podgorica

    e-mail: info@unkcg.me

    www.unkcg.me

    PIB: 11004202

    Žiro račun: 510-92257-10

     Predsjednik UNKCG, gospodin Elvir Kalamperović

     Potpredsjednik UNKCG, gospodin Đorđije Klikovac

     Generalni sekretar UNKCG, gospodin Boris Spalevic

     Viši savjetnik UNKCG, gospodin Deda Nikprelević

     Viši savjetnik UNKCG, gospodin Milijan Samarđžić